Ubezpieczenie na raka – czy warto je wykupić?

Piotr Kowalczyk
01.07.2020

Choroby nowotworowe to w wielu przypadkach konsekwencja postępu cywilizacji i związanych z tym niezdrowych nawyków oraz stresu. Rak określany jest mianem choroby cywilizacyjnej i dotyka coraz więcej osób. Proces leczenia jest kosztowny, wiąże się też z czasową, a niekiedy trwałą niezdolnością do pracy. Może w dużym stopniu nadszarpnąć domowy budżet. Z pomocą w takich losowych sytuacjach przychodzą polisy oferujące ubezpieczenie na raka.

Na czym polega ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie od raka to polisa oferowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniająca wypłatę świadczenia pieniężnego w przypadku zachorowania na określony i wymieniony w umowie rodzaj nowotworu. Prywatne ubezpieczenie na raka jest niezależne od ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ. Kwota ujęta w umowie wypłacona zostaje w momencie zdiagnozowania u osoby ubezpieczonej choroby nowotworowej. W przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń jest to nawet 150 procent sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na raka może stanowić dodatek do polisy na życie lub być odrębną umową oferującą świadczenie pieniężne jedynie w przypadku zachorowania na nowotwór.

Warunkiem wypłaty świadczenia z polisy jest potwierdzona przez specjalistę diagnoza zachorowania na rodzaj nowotworu, który obejmuje umowa, oraz spełnienie przez ubezpieczonego warunków umowy.

Ubezpieczenie na raka – jakie daje korzyści?

Ubezpieczenie na raka pozwala na pokrycie przynajmniej części wydatków związanych z zachorowaniem na nowotwór i procesem leczenia. W niektórych przypadkach proces terapii onkologicznej jest niezwykle kosztowny i nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenie wypłacone z polisy oferującej ubezpieczenie na raka może stanowić istotną pomoc w takim przypadku.

Ubezpieczenie na raka daje też wsparcie finansowe, które umożliwia przynajmniej częściowe pokrycie kosztów leków, opieki medycznej i rehabilitacji. Niektóre polisy oferują też wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu, co jest nie bez znaczenia zważywszy koszty prywatnej opieki pielęgniarskiej. Jeśli ubezpieczony udokumentuje utratę lub zmniejszenie dochodów związane z chorobą, możliwe jest także świadczenie rekompensujące tę stratę.

Ubezpieczenie na raka może też oferować zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz akcesoriów takich jak protezy, w tym implanty piersi.

Nie bez znaczenia jest komfort psychiczny, jaki daje ubezpieczenie na raka. Pamiętajmy, że minimalizacja stresu w wielu przypadkach stanowi istotny element powodzenia leczenia onkologicznego.

Warunki, jakie należy spełnić przy polisach oferujących ubezpieczenie na raka

Polisy oferujące ubezpieczenie na raka zawierane są na czas określony, najczęściej na 5 lat. Po upływie tego okresu umowa jest automatycznie przedłużana, o ile ubezpieczony nie złożył pisemnego jej wypowiedzenia i nie osiągnął wieku granicznego określonego w warunkach umowy – najczęściej jest to 60-65 lat. Przy zawieraniu umowy oferującej ubezpieczenie na raka ubezpieczony musi być odpowiednio młodszy. W przypadku gdy polisa odnawiana jest automatycznie, warto upewnić się w kwestii jej ważności, gdy ubezpieczony zbliża się do osiągnięcia wieku granicznego.

Ubezpieczony zobligowany jest też do wykonywania co rok lub dwa lata badań kontrolnych pozwalających wykryć chorobę nowotworową we wczesnym stadium. Jest to warunek konieczny wypłaty świadczenia w przypadku większości polis oferujących ubezpieczenie na raka. Badania profilaktyczne obejmują zazwyczaj konieczność regularnego wykonywania mammografii i cytologii w przypadku kobiet oraz badania nakierowane na wczesne wykrywanie raka prostaty w przypadku mężczyzn. Zaniedbywanie tego obowiązku może wiązać się z obniżeniem kwoty świadczenia w przypadku zachorowania na nowotwór lub odmowy jego wypłacenia. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają także przed podpisaniem umowy przedstawienia badań genetycznych określających stopień ryzyka zachorowania na dany rodzaj nowotworu. Dzieje się tak, gdy w rodzinie występowały przypadki zachorowań.

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.