STORAT

Jerzy Biernacki
21.05.2015

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zarejestrowane zostało w styczniu 2000 r. Jego powstanie było efektem wieloletniej pracy ludzi zaangażowanych w szkolenie psów i  ratownictwo, chcących w pełniejszy sposób wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, stworzyć organizację dającą możliwość "normalnym" ludziom (tzn. cywilom) specjalistycznego szkolenia oraz wykorzystania swoich psów.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie na terenie całej Polski siatki zespołów ratowniczych (przewodnik z psem + nawigator), które współpracując z Policją włączałyby się do akcji poszukiwawczych zwiększając szanse odnalezienia zaginionych.

Jest to realizowane przez szkolenie zespołów ratowniczych i włączanie ich do akcji ratowniczo- poszukiwawczych. Psy po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego, który ma na celu wykluczenie psów agresywnych, tchórzliwych, mało sprawnych fizycznie i nie współpracujących z człowiekiem, są objęte programem szkolenia w zakresie posłuszeństwa, sprawności oraz określonych sprawności pracy węchowej.

Certyfikowanie psów prowadzone jest w oparciu o międzynarodowe regulaminy psów ratowniczych IRO (Internationale Rettungshunde Organisation). Psy po zaliczeniu egzaminów Psa Poszukiwawczego i wybranej drugiej specjalności (gruzowy, tropiący, lawinowy) oraz dodatkowym zaliczeniu co najmniej dwóch akcji pozorowanych uzyskują licencję Psa Ratowniczego STORAT. Ze względu na konieczność utrzymywania dobrego poziomu wyszkolenia licencja wydawana jest tylko na jeden rok (kalendarzowy). Przewodnik wraz z psem muszą corocznie zaliczać wyżej wymienione elementy, by uzyskać licencję na rok następny.

Ciągłym szkoleniem objęci są nawigatorzy, a także sami przewodnicy psów, od których wymaga się oprócz pracy z psem: sprawności fizycznej, teoretycznych wiadomości z zakresu psychologii psa i teorii zapachów, praktycznego udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej oraz przed- weterynaryjnej), posługiwania się sprzętem (mapy, kompas, GPS, radiotelefon itp.) umiejętności włączenia się do akcji ratowniczej.

 

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami
STORAT
35-211 Rzeszów,   ul. Kamińskiego 3

tel. 017 852 02 63        e-mail: storat@storat.pl

 

www.STORAT.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.