Państwowa Straż Pożarna

Piotr Kowalczyk
21.05.2015

Państwowa Straż Pożarna  – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


Historia
Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991[1]. Do zadań Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Ustawą należy:

  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
  • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
  •  
  • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;


Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono przepis do Ustawy o PSP, dotyczący realizacji innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych

Ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dodano do kompetencji przepis o współdziałaniu PSP ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.
 

za: Państwowa Straż Pożarna

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.