Objawy depresji. Jak rozpoznać i kiedy leczyć?

Piotr Kowalczyk
28.09.2022

Każdy z nas ma prawo do gorszego dnia i samopoczucia, smutku czy niechęci do mierzenia się z codziennymi wyzwaniami. Jeżeli jednak stan obniżonego nastroju utrzymuje się przez dłuższy czas, a jego intensywność nie maleje pomimo upływu co najmniej dwóch tygodni, możesz borykać się z dystymią lub depresją.

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja znajduje się na podium w rankingu najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Coraz częściej określana jest mianem choroby cywilizacyjnej XXI wieku. Na szczęście, dzięki skutecznym kampaniom edukacyjnym, coraz więcej osób borykających się z depresją decyduje się na leczenie i podejmuje świadomą walkę o poprawę jakości swojego życia.

Czym jest depresja? Jakie są objawy depresji? Na czym polega leczenie depresji?

Co to jest depresja?

Zdarza się, że w przestrzeni publicznej słowo depresja stosowane jest do określania stanu obniżonego nastroju bądź długotrwale odczuwanego smutku, które jednak nie muszą oznaczać choroby. Życie człowieka nie jest przecież usłane różami, a gorsze dni i przygnębienie mogą być naturalnym rezultatem przykrych zdarzeń losowych, choćby śmierci bliskiej osoby, utraty pracy czy problemów zdrowotnych własnych lub kogoś bliskiego.

Depresja jest jednostką chorobową, której rozpoznanie opiera się na klasyfikacji DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Aby móc stwierdzić, czy dana osoba boryka się z depresją, muszą zostać spełnione określone kryteria diagnostyczne, które równocześnie możemy określić mianem objawów depresji.

Objawy depresji

Przyjmuje się, że charakterystycznym objawem depresji są: obniżenie nastroju, które utrzymuje się przez znaczą część dnia i przez okres co najmniej dwóch tygodni oraz utrata zainteresowań większością lub wszystkimi czynnościami, które wcześniej były źródłem przyjemności i satysfakcji.

Dodatkowo w tym samym czasie powinno pojawić się minimum pięć z wymienionych poniżej symptomów:

 • wyraźny spadek lub wzrost masy ciała
 • problemy ze snem – bezsenność lub nadmierna senność
 • przewlekłe zmęczenie – odczuwane niemal przez cały czas, niezależnie od obiektywnych czynników
 • obniżenie koncentracji i sprawności przeprowadzania procesów myślowych/powolnienie intelektualne
 • obniżenie koordynacji ruchowej/uczucie niepanowania nad własnym ciałem/spowolnienie fizyczne
 • poczucie bezwartościowości i braku sprawczości
 • nawracające myśli o śmierci i samobójstwie

Jeżeli podejrzewasz u siebie lub u bliskiej Ci osoby depresję – nie wahaj się skorzystać ze specjalistycznej pomocy!

Objawy dystymii

We wspomnianej wyżej klasyfikacji DSM-IV, obok depresji, znajduje się również pojęcie dystymii, potocznie nazywanej „małą depresją”. Określenie odnosi się do przewlekle utrzymującego się obniżenia nastroju, który odczuwany jest przez większą część dnia i przez ponad połowę dni na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Dodatkowo w tym samym czasie powinny pojawić się minimum dwa z wymienionych poniżej symptomów:

 • spadek lub wzrost apetytu
 • problemy ze snem – nadmierna senność lub bezsenność
 • poczucie braku energii/zmęczenia
 • niska samoocena/obniżenie poczucia własnej wartości
 • trudności w skupianiu uwagi i obniżenie decyzyjności
 • poczucie beznadziejności

Dystymia może być leczona w procesach terapeutycznych, a jeśli to konieczne – również z wykorzystaniem farmakologii.

Rodzaje depresji

Depresja jest zaburzeniem nastroju, które może przebiegać w różny sposób u różnych osób, a także manifestować się dolegliwościami stricte fizycznymi/somatycznymi. Depresja jest najczęściej reakcją organizmu na przeszłe lub bieżące wydarzenia. Może również współtowarzyszyć uzależnieniom lub wiązać się z innymi chorobami, np. chorobami nowotworowymi czy chorobami tarczycy.

Stany depresyjne dzieli się na trzy grupy:

 • depresje biologiczne – występujące w przebiegu nawracających zdarzeń afektywnych
 • depresje somatyczne – występujące w przebiegu schorzeń somatycznych, spowodowane samą chorobą i/lub stosowanymi lekami)
 • depresje psychogenne – mające przyczyny stricte psychologiczne, np. strata bliskiej osoby

Istnieje również szereg specyficznych stanów depresyjnych, które dotyczą osób w konkretnej sytuacji życiowej, borykających się z konkretnymi wyzwaniami. Należą do nich m.in. depresja poporodowa i depresja starcza oraz tzw. depresja sezonowa. Jedną z najtrudniejszych do skutecznego zdiagnozowania jest depresja maskowana, której objawy są niespecyficzne i mogą znacząco odbiegać o tych wyróżnionych w klasyfikacji DSM-IV.

Gdzie szukać pomocy w leczeniu depresji?

Decyzja o podjęciu leczenia depresji ma ogromne znaczenie dla osoby chorej. Daje jej bowiem nadzieję na poprawę zdrowia psychicznego oraz poprawę jakości życia, a także odbudowanie relacji z bliskimi, powrót do pasji czy odzyskanie pozycji zawodowej.

Leczenie depresji może być prowadzone wielotorowo i obejmować zarówno leczenie farmakologiczne (zlecane i nadzorowane przez psychiatrę), jak i psychoterapię.

Odpowiedniego wsparcia należy szukać w profesjonalnych placówkach medycznych, najlepiej tych specjalizujących się w leczeniu schorzeń psychicznych, m.in. depresji, nerwic oraz uzależnień. Tym ostatnim zresztą często towarzyszy właśnie depresja.

Przykładem takiej placówki medycznej jest WOLMED, ośrodek leczenia chorób psychicznych i prywatne centrum leczenia uzależnień. Klinika od blisko 20 lat skutecznie wspiera osoby uzależnione oraz borykające się z różnego rodzaju schorzeniami psychicznymi w odzyskiwaniu własnej tożsamości, zrywaniu z nałogami i leczeniu depresji.

WOLMED oferuje m.in. leczenie depresji stacjonarnie, na terenie ośrodka. Połączenie możliwości odcięcia się od codziennych obowiązków z efektywną terapią m.in. w nurcie poznawczo-behawioralnym, farmakoterapią oraz możliwością skorzystania z dodatkowych usług i zabiegów.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie