Miejsca powstawania pożarów

Piotr Kowalczyk
21.05.2015

1.       W rolnictwie: budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże: wiaty, kotłownie), budynki inwentarskie i magazynowe, sterty i stogi, budynki i instalacje przerobu produktów rolnych (młyny, paszarnie itp.), maszyny rolnicze, środki transportu rolnicze, uprawy rolne, łąki, nieużytkowane powierzchnie rolnicze. 


2.       Obiekty zamieszkania: budynki jedno- i wielorodzinne, hotele, internaty, domy wczasowe itp. 

3.       Lasy: uprawy leśne, młodniki oraz różne drzewostany. 


4.       Środki transportu: środki komunikacji drogowej, kolejowej - szynowej, lotniczej i śródlądowej. 


5.       Obiekty produkcyjne: pomieszczenia socjalne, instalacje technologiczne, rurociągi oraz magazyny i urządzenia. 


6.       Obiekty użyteczności publicznej: obiekty administracyjno - biurowe, oświaty i nauki, służby zdrowia, handlowo-usługowe, widowiskowe, sakralne, muzea, biblioteki itp. 


7.       Na siódmym miejscu pod względem ilości pożarów uplasowały się budynki magazynowe: magazyny, place składowe, zbiorniki oraz place budowy. 


8.       Inne grupy niż ww.: śmietniki, drzewa, obiekty specjalne, trawy na terenach nierolniczych itp.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.