Górnicza gościnność

Mariusz Siwko
21.05.2015

Rozwój ratownictwa górniczego w kontekście poprawy bezpieczeństwa działań ratowniczych, to główny cel warsztatów ratowniczych organizowanych w naszej jednostce - powiedział Andrzej Chłopek, prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.  w Bytomiu otwierając dzisiaj I Warsztaty Ratownicze.

Przeszło stu uczestników- dyrektorów kopalń, głównych kierowników wentylacji oraz przedstawicieli jednostek ratownictwa górniczego z Kazachstanu, Niemiec, Czech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy wzięło udział w organizowanych dzisiaj po raz pierwszy w stacji ratownictwa w Bytomiu warsztatach. I jak podkreślił Brenkley David z Wielkiej Brytanii warsztaty były na bardzo wysokim poziomie, a wszyscy uczestnicy spotkali się tutaj z prawdziwą górniczą gościnnością. Nie mniej pochwał organizatorzy /CSRG S.A./ usłyszeli ze strony zagranicznych i polskich gości. Vladimir Kravchenko z Kazachstanu mocno podkreślił, że - polska jednostka ratownictwa odważyła się być pionierem w organizacji tego rodzaju warsztatów, które bez wątpienia stanowią cenne doświadczenie. Liczymy, że w przyszłym roku również na warsztaty zostaniemy zaproszeni - dodał.

Dzisiejsze spotkanie podzielone zostało na trzy sesje tematyczne. W pierwszym panelu prelegenci przedstawili zebranym m.in. podstawowe zagadnienia związane ze sprzętem ochrony układu oddechowego. - Sprzęt oddechowy nowej generacji stanowi bowiem wyposażenie pogotowi CSRG S.A. i od paru lat stopniowo wprowadzany jest do zakładów górniczych. Stanowi on jeden z podstawowych elementów wyposażenia służb ratowniczych w dużym stopniu wykorzystywany w działaniach praktycznych - mówił Tomasz Konwerski z CSRG w referacie pt. Aparaty ratownicze wczoraj i dziś, kierunki rozwoju oraz praktyczne wykorzystanie w ratownictwie górniczych.  Słuchacze w pierwszej części mogli również wysłuchać m.in. referatów nt. sprzętu ochrony układu oddechowego stosowanego w ratownictwie ukraińskim, czy nt. wdrożenia projektu dwustopniowego systemu ucieczkowego w kopalni węgla kamiennego. Dokładnie omówiono także nowe  typy aparatów ratowniczych stosowane w kopalniach KW S.A. : kopalni Bielszowice, Halemba i Knurów-Szczygłowice

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się druga i trzecia sesja wykładów. Tu prelegenci przybliżyli zebranym zagadnienia związane z  łącznością ratowniczą .m.in. z  transmisją danych podczas akcji ratowniczych w projektach naukowo-badawczych z udziałem CSRG S.A., a także z  problemami  zorganizowania łączności podczas akcji ratowniczej w kopalniach. Tematem trzeciego panelu były trudne warunki mikroklimatu. Tu poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. obciążenia cieplnego górników w wyrobiskach kopalnianych czy obciążenia termiczne ratowników górniczych pracujących w aparatach oddechowych.

Uczestnicy warsztatów wzięli również udział w pokazie różnego rodzaju sprzętu ochrony dróg oddechowych używanego w CSRG S.A., jak i w pokazie pogotowi specjalistycznych.

Honorowy Patronat Naukowy nad warsztatami objął Piotr Litwa - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Komitetu Honorowy : Joanna Strzelec - Łobodzińska - Prezes Zarządu Kompanii Węglowe S.A, Roman Łój - Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, Jarosław Zagórowski- Prezes  Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Kazimierz Grzechnik, Prezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego. 
Patronat medialny nad warsztatami objęła Trybuna Górnicza, Portal Górniczy nettg.pl oraz Radio Katowice S.A.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie