Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Mateusz Nowak
21.05.2015

W Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o. konsekwentnie stawiamy na nowoczesne rozwiązania techniczne w kształceniu kadry medycznej. Oferujemy możliwość spotkań edukacyjnych z jednoczesną transmisją w czasie rzeczywistym procedur medycznych, bezpośrednio z sal operacyjnych jednego z największych prywatnych szpitali ortopedycznych w Polsce - Carolina Medical Center.

Organizujemy krajowe i międzynarodowe konferencje naukowo-szkoleniowe, seminaria i warsztaty dla lekarzy, administracji medycznej i menadżerów służby zdrowia, techników elektroradiologii, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz pracowników firm  farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego. Do Państwa dyspozycji oddajemy  w pełni wyposażone zaplecze konferencyjne dla 170 osób i przestronne foyer o powierzchni 155 m2. W zależności od potrzeb, umożliwiamy elastyczną konfigurację pomieszczeń.

Dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" realizujemy projekt pod tytułem „Wdrożenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o.", w wyniku którego powstaje system B2B, tworzący nową jakość w zakresie propagowania wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej. Zyskujemy możliwość przekazywania obrazu  z sal operacyjnych, gabinetów diagnostyki obrazowej i pomieszczeń fizjoterapii instytucji współpracujących z CEMED. W ramach systemu możliwa jest koordynacja działań w przypadku projektów realizowanych wspólnie przez CEMED i instytucje partnerskie. Istotnym udogodnieniem jest  wirtualne biuro z funkcją automatycznej aktualizacji harmonogramów wydarzeń i aktualizacją stopnia realizacji wydarzeń, podziału obowiązków oraz automatyzacją wzajemnych rozliczeń. Unikalnym rozwiązaniem będzie repozytorium treści cyfrowych z zakresu wybranych dziedzin medycyny. W zbiorach repozytorium znajdą się transmisje wydarzeń edukacyjnych, materiały konferencyjne, nagrania audio-video operacji i zabiegów medycznych, zdjęcia z medycznych systemów informatycznych oraz przypadki medyczne partnerów CEMED. Zgromadzona w ramach systemu multimedialna treść medyczna będzie udostępniana w formie produktów cyfrowych podmiotom działającym w szeroko rozumianym sektorze zdrowia.

Całkowita wartość projektu to 1 315 955 PLN netto, z czego unijne wsparcie to kwota w wysokości 553 386 PLN. Projekt jest realizowany od października 2009 r. do sierpnia 2011 r.

 

Kontakt z Centrum Edukacji Medycznej CEMED:

ul. Pory 78 lok. 6 p. VI

02-757 Warszawa

tel. 22 - 355 85 01

fax 22 - 355 85 18

e-mail: cemed@cemed.pl

www.cemed.pl

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie