Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ambulatoryjnych badaniach klinicznych

Remigisz Szulc
06.03.2023

Badania kliniczne przeprowadzane są przez ośrodki badawcze. Badania mogą być prowadzone w formie ambulatoryjnej – wtedy pacjent stawia się w określonych terminach w ośrodku badawczym w celu przeprowadzenia badań, ale bez konieczności zostawania w ośrodku. Badania mogą też mieć formę stacjonarną, która polega na tym, że pacjent pozostaje w ośrodku badawczym do momentu zakończenia wszystkich badań.

Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne prowadzi się w celu odkrycia albo potwierdzenia klinicznych lub farmakologicznych efektów danego leku bądź terapii. Badania kliniczne mają również na celu określenie skutków ubocznych oraz ocenę wchłaniania, metabolizmu i wydalania badanych substancji leczniczych. Pacjenci uzyskują informacje o trwających badaniach klinicznych z różnych źródeł. Zazwyczaj są to ośrodki badawcze i lekarze prowadzący, ale pomocnym narzędziem okazuje się także Internet – tu z pomocą przychodzą portale internetowe i ogólnodostępne bazy danych zawierające informacje o prowadzonych badaniach klinicznych.

Jeśli zastanawiamy się nad uczestnictwem w takich badaniach, warto zgłębić swoją wiedzę na ten temat wchodząc na stronę internetową ośrodka badań klinicznych: http://clinicalbs.com. Można tam uzyskać szczegółowe informacje na temat badań klinicznych, sprawdzić na jakie badania aktualnie prowadzone są rekrutacje oraz zgłosić się do badań, wypełniając formularz zgłoszeniowy dla pacjentów. Ośrodek ten prowadzi badania z zakresu następujących obszarów terapeutycznych: pulmonologia, neurologia, psychiatria, dermatologia, onkologia, diabetologia, kardiologia, gastroenterologia, ginekologia, wakcynologia.

Jak wygląda proces rekrutacyjny dla osób chcących wziąć udział w badaniach klinicznych?

Każde badanie kliniczne ma ściśle określone kryteria pozwalające włączyć pacjentów do badania – kryteria te są dostępne w informacjach publicznych o aktualnie prowadzonych badaniach. Niemniej jednak, po wstępnej pozytywnej weryfikacji dokonanej przez lekarza prowadzącego, wymagany jest także szczegółowy wywiad i ewentualne wykonanie badań przez lekarza prowadzącego dane badanie kliniczne.

Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa z lekarzem prowadzącym badanie, analiza informacji przeznaczonej dla pacjenta i wyrażenie przez niego świadomej zgody na udział w badaniu. Tutaj dokładnie sprawdzane są warunki, na jakich pacjent może wziąć udział w badaniu, a także kryteria włączenia pacjenta do badania. Kolejny krok to badania i inne procedury diagnostyczne mające na celu zweryfikowanie, czy dana osoba może zostać włączona do badania klinicznego. W trakcie wizyty kwalifikacyjnej badacz zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta i ustala niezbędne do przeprowadzenia procedury, takie jak: EKG, badanie ogólne, pobranie krwi i moczu itp.

Dopiero po analizie wszystkich wyników badacz decyduje, czy pacjent kwalifikuje się do udziału w danym badaniu klinicznym. Rozpoczynając udział w badaniu, uczestnik powinien dokładnie zapoznać się z jego specyfiką i planem poszczególnych wizyt, a także z prawami i obowiązkami pacjenta. W razie wątpliwości bądź w celu uzyskania dodatkowych informacji pacjent może przeprowadzić rozmowę z lekarzem prowadzącym badanie.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie