Sprawność urządzeń górniczych a bezpieczeństwo górników.

Mateusz Nowak
12.02.2016

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo. Nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo w ogólnym tego słowa rozumieniu, ale przede wszystkim chodzi o to bezpieczeństwo w pracy. Są bowiem zawody, które są w tak zwanej grupie ryzyka zawodowego – to zawody, których wykonywanie może być niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Wśród tego typu zawodów, znajduje się także zawód górnika. Jest to dość oczywiste, z przynajmniej kilku, podstawowych względów. Przede wszystkim, górnik pracuje pod ziemią, a co za tym idzie wymaga to nie tylko dużej odwagi i odpowiednich predyspozycji, ale także właściwego sprzętu, który będzie wspomagał i zabezpieczał pracę górnika. I właśnie temu zagadnieniu poświęcony będzie poniższy tekst.

Górnik pracując pod ziemią, wykorzystuje w tym celu szereg różnego rodzaju maszyn, które są w taki czy inny sposób odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo a także za samą pracę. Czasy, w których górnicy posługiwali się prostymi, nieskomplikowanymi narzędziami już minęły. Teraz w dużej mierze sprzęt górniczy został zmodernizowany, a co za tym idzie – wymaga on tez odpowiedniego zabezpieczenia i regularnych kontroli.

Sprzęt wykorzystywany w górnictwie, aby spełniał odpowiednie wymagania i kryteria oraz aby przede wszystkim został dopuszczony do użytku, musi przejść szereg badań i kontroli. Jest to absolutnie niezbędne, aby praca górnika była w pełni bezpieczna i jednocześnie efektywna. Dlatego tez między innymi, sprzęt górniczy, szczególnie ten „ciężki” poddawany jest regularnym kontrolom i sprawdzaniu sprawności, a także serwisowaniu.

Aby maszyny górnicze sprawnie funkcjonowały a przy tym były bezpieczne i zdatne do użytku, prowadzi się najróżniejsze badania nieniszczące, które mają właśnie na celu sprawdzenie i ewentualne poprawienie ich funkcjonowania, a wszystkie te działania mają na celu tylko jedno – zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników.

Przeczytaj również: Badania – akredytacja i certyfikacja systemu zarządzania.

Przemysł górniczy jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki naszego kraju, zaś górnicy stanowią tę grupę zawodową, która znajduje się w strefie podwyższonego ryzyka zawodowego. Tym samy prowadzenie badań nieniszczących oraz wprowadzanie różnego rodzaju kontroli urządzeń jest tak bardzo istotne.

Artykuł sponsorowany.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie