Substancje niebezpieczne

Remigisz Szulc
21.05.2015

Ciekłe:

 1. aceton
 2. alkochol butylowy
 3. benzen
 4. chlorobenzen
 5. ksylen
 6. toluen
 7. aninlina
 8. cyjanowodór
 9. czterochlorek
 10. dwusiarczek
 11. trójchloroetylen
 12. chloroform
 13. kwas azotowy
 14. kwas fosforowy
 15. kwas solny
 16. kwas siarkowy

 

Gazowe:

 1. tlenek węgla
 2. tlenek azotu
 3. amoniak
 4. chlor
 5. dwutlenek siarki
 6. fosgen COCL2
 7. siarkowodór
 8. tlenek etylenu
 9. chlorek etylu
 10. chlorek metylu
 11. dwutlenek wegla
 12. acetylen
 13. chlorowodór
 14. formaldechyd
 15. fluorowodór
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie