Przekazywanie informacji do załogi HEMS

Mateusz Nowak
21.05.2015

Wzywając śmigłowiec należy pamiętać o konieczności nieco innego określania miejsca zdarzenia niż stosowane w przypadku wzywania ambulansu. Oznacza to w praktyce, że z punktu widzenia pilota, który ma dotrzeć na miejsce zdarzenia, klasyczna informacja typu nazwa ulicy i numer domu jest  niewystarczająca. Osoba wzywająca (najczęściej dyspozytor),która, na co dzień współpracuje z załogami, powinna znać doskonale topografię lokalną.
Informacje niezbędne dla załogi HEMS w przypadku zgłoszenia
zdarzenia:
-     podanie prawidłowej nazwy i położenia miejscowości oraz uzyskanie potwierdzenia od zespołu HEMS, że koordynaty zostały właściwie zrozumiane (w danym rejonie działania filii może być więcej niż jedna miejscowość o tej samej nazwie lub przekazane dane mogły być źle zrozumiane)
-     w razie zdarzenia na drodze, podać, o którą drogę chodzi i podać miejscowości położone w jej pobliżu (każda droga ma swój numer a przy większości z nich stoją słupki kilometrowe oznaczone z dokładnością do 100m, mogą być to bardzo przydatne informacje)
-     podać wszystkie znane punkty orientacyjne, w miarę możliwości podając ich opis (kościół z czerwonym dachem, mostek, cmentarz itp.)
-     w przypadku wypadku drogowego, opisać cechy uczestniczących w nim pojazdów ( rodzaj, barwa ), ewentualnie, jeśli osobą wzywającą jest świadek wypadku, pouczyć taką osobę o konieczności dawania załodze śmigłowca wyraźnych sygnałów np. machając fragmentem białego płótna (folia NRC, doskonale odbija światło i widać ją z daleka, jest na wyposażeniu ambulansów, jak również apteczek samochodowych).
Może się okazać, że określenie miejsca zdarzenia i proces przekazywania tych informacji, od osób wzywających pomocy, przez dyspozytora aż do załogi HEMS, jest trudne. Ważna jest też umiejętność trafnej oceny rodzajów zagrożeń, jakie mogą występować w terenie działania poszczególnych CPRów.    Stąd wydaje się być słusznym wyposażanie karetek w systemy GPS, aby można było z dokładnością kilkumetrową ustalić położenie topograficzne miejsca zdarzenia. Takie dokładne koordynaty przekazane załodze HEMS jak długość i szerokość geograficzna (LOG i LAN) pozwolą na bezbłędne trafienie na miejsce akcji. Co ważne, można te koordynaty nanieść na dokładną mapę topograficzną posiadającą siatkę stopni: długości i szerokości geograficznych.  Załoga HEMS może już w trakcie lotu dokonać wstępnej oceny terenu, w jakim będzie musiała prowadzić swoją akcję.
Korzystając z radiostacji w ambulansie należy,  jak najszybciej starać się nawiązać łączność radiową z zespołem HEMS na częstotliwości 169,00 MHz – ogólnopolskim kanale ratowniczym.
Z tej racji, że najczęściej zespół naziemny szybciej dostrzeże śmigłowiec warto tą informację od razu przekazać zespołowi HEMS. Należy to zrobić w najprostszy możliwy sposób, np.: „widzę cię, skręć w prawo, skręć w lewo” lub „lecisz prosto na mnie”. Należy pamiętać, aby kierunki określać tak jak by było się na miejscu pilota. (patrz rozdz.8)
Jeśli nie widać śmigłowca, a tylko go słychać, trzeba powiedzieć o tym przez radio. Jeśli istnieje możliwość dokładnego ustalenia kierunku, z jakiego słyszy się śmigłowiec, trzeba poinformować o tym zespół HEMS np.: „słyszę cię na północny-zachód ode mnie”.
Również przez radio należy poinformować zespół śmigłowca o położeniu wybranego miejsca do lądowania, jaki jest jego stan, właściwości nawierzchni, jakie są przeszkody wewnątrz i na zewnątrz strefy lądowania, zwłaszcza napowietrzne linie energetyczne lub telefoniczne. Niedopuszczalna jest obecność inwentarza żywego. Podaj, jakie zdefiniowałeś inne niebezpieczeństwa (np. ilość postronnych obserwatorów na miejscu zdarzenia) i określ kierunek wiatru przy ziemi (np. wiatr północno-wschodni, zachodni itp.).

Dariusz Obojski

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.