Pogotowie ratunkowe

Remigisz Szulc
21.05.2015

Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy - w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.

Najczęściej pracującymi lekarzami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (ongiś zwanym w pogotowiu ratunkowym) są lekarze anestezjolodzy, chirurdzy i lekarze medycyny ratunkowej, posiadający już specjalizację lub specjalizujący się w jednej z tych dziedzin. Należy zaznaczyć, że na prowincji nadal powszechnie zatrudniani są lekarze innych specjalności, w trakcie specjalizacji - w wypadku niedoborów specjalistów . Występują oni w czteroosobowych składach karetek specjalistycznych, wraz z pielęgniarkami, ratownikami medycznymi oraz kierowcami.

Oprócz lekarzy w karetkach pogotowia można spotkać zespoły podstawowe w skład których wchodzi trzyosobowa, zredukowana załoga bez lekarza, dowodzona przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu. Średni personel medyczny reprezentują ponadto pielęgniarki, w tym posiadające specjalizację w dziedzinie anestezjologii oraz ratownictwa. Do niedawna szeroko opierano się na sanitariuszach, obecnie stopniowo zastępowanych przez ratowników medycznych.


Numery alarmowe

W całej Polsce istnieje telefonicznie przekierowanie z numeru 999 do najbliższej stacji pogotowia, które działa zarówno z telefonu komórkowego jak i stacjonarnego.

Jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej jest numer 112. Działa zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Docelowo wybranie nr 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR); do czasu utworzenia centrów powiadamiania ratunkowego zgłoszenia z numeru 112 odbierają dyżurni jednostek policji lub straży pożarnej, a w niektórych miejscowościach zintegrowane stanowiska dowodzenia w których dyżurują dyspozytorzy kilku służb. W przypadku konieczności powiadomienia innej służby odbierający przekazuje zgłoszenie do właściwych jednostek organizacyjnych pogotowia ratunkowego i państwowej straży pożarnej. W roku 2008 ma zostać uruchomiona usługa lokalizacji abonenta dzwoniącego z numeru alarmowego w przypadku konieczności uzyskania takiej informacji dla celów ratowania jego życia.

Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999.

 

Pojazdy ratunkowe
Śmigłowiec Mi-2 Plus Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

 • karetka pogotowia (ambulans)
 • łódź ratunkowa
 • śmigłowiec ratunkowyRodzaje zespołów Pogotowia Ratunkowego

Zespoły ratownictwa medycznego

 • S – Zespół wyjazdowy specjalistyczny, do 2010 r. również zespół reanimacyjny R (co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny),
 • P – Zespół wyjazdowy podstawowy, do 2010 r. również zespół wypadkowy W (co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych),
 • N – Zespół wyjazdowy neonatologiczny (przewożący dzieci do pierwszego roku życia).

- w skład powyższych zespołów wchodzi dodatkowo kierowca-sanitariusz w przypadku gdy żaden z członków zespołu nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • OL – Zespół wyjazdowy ogólnolekarski (co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym lekarz),
 • T – Zespół wyjazdowy transportowy (co najmniej jedna osoba uprawniona do wykonywania medycznych czynności ratunkowych),

- w skład powyższych zespołów wchodzi kierowca w przypadku, gdy żaden z członków zespołu nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Rodzaje ambulansów
Obecnie

 • S - Karetka Specjalistyczna (zespół wyjazdowy S - dawny R )
 • P – Karetka Podstawowa (zespół wyjazdowy P - dawny W - UWAGA: w niektórych miastach dawniej oznaczano również karetkę transportową literką P , oznaczenie P może również oznaczało karetkę z lekarzem pediatrą tak było m.in. w Częstochowie - od 2010 r. oznaczenie P może być stosowane wyłącznie dla karetki podstawowej)
 • N – Karetka Neonatologiczna (zespół wyjazdowy N)
 • K – Karetka Kardiologiczna (zespół wyjazdowy R) - znajdują się one jedynie w dużych aglomeracjach.
 • T - Karetka Transportowa

Dawniej

 • R – Karetka Reanimacyjna (zespół wyjazdowy R - od 2010 r. "S")
 • W – Karetka Wypadkowa (zespół wyjazdowy W od 2010 r. "P")
 • P – Karetka Przewozowa (obecnie transportowa - "T")


Rodzaje pogotowia ratunkowego

 • Pogotowie Ratunkowe (Ratownictwo Medyczne)
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

za: pogotowie ratunkowe

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie