Jurajska Grupa GOPR

Remigisz Szulc
21.05.2015

Grupa Jurajska
Górskiego Ochotniczego Pogotowia RatunkowegoGrupa Jurajska GOPR powstała w 1998 r. ze struktur Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które pierwszą akcję ratunkową odnotowało 14 lipca 1993 r.

Teren działania Grupy Jurajskiej, to obszar geograficzny Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (2.500 km2), ciągnący się od Wysoczyzny Bełchatowskiej przez Sokole Góry na północy, po Dolinki Krakowskie i Pogórze Wielickie na południu. Jest to teren wymarzony zarówno do działań sportowych, jak
i rekreacyjnych, m.in. do turystyki pieszej, rowerowej, konnej, narciarskiej, motorowej.

To pięknie urzeźbiony teren, niezmiernie popularny wśród wspinaczy skałkowych oraz grotołazów penetrujących liczne, krasowe jaskinie, ale też paralotniarzy wykorzystujących do swych startów i szybowania okoliczne wzgórza.

Skąd na tej wyżynie jurajskiej - ratownictwo górskie?

Odpowiedź jest niezwykle prosta: bo właśnie tu, ludzie uprawiają masowo sporty górskie!

Bo czymże jeśli nie sportem górskim, jest wspinaczka, speleologia, narciarstwo, kolarstwo górskie? A sporty te kwitną na Jurze od szeregu lat i bywa, że są przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków.

Sytuacje takie przewidział ustawodawca formułując akty prawne regulujące funkcjonowanie ratownictwa górskiego na terenie Rzeczypospolitej, a więc: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, Ustawę z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej, gdzie określa się, że działaniem służb ratowniczych GOPR objęte są również tereny leżące poniżej 600 m npm, których rzeźba stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportów górskich.


Celem statutowym GOPR jest ratowanie zdrowia i życia oraz profilaktyka dla zwiększenia bezpieczeństwa. Obejmują ją porady i informacje o warunkach meteorologicznych, ostrzeżenia o zagrożeniach, statystyka i analizy wypadkowości.
 


NIECO STATYSTYKI:


O tym, że pozornie bezpieczna i łagodna Jura, potrafi być groźna, mówią liczby:

W miesiącach letnich w latach 1993–1995 w rejonie Podlesic, Rzędkowic i Mirowa zarejestrowano 27 wypadków turystycznych i wspinaczkowych, w tym 2 bardzo ciężkie wymagające użycia śmigłowca sanitarnego.

Ratownicy jurajscy interweniując w wypadkach zaistniałych w następnych latach 1995-1998, udzielili pomocy już 756 razy,
a w latach 1998-2001 aż 2.383 razy.

W kolejnym roku 2002 ratownicy ruszali do akcji 511 razy (do 360 interwencji, na 92 akcje, 43 wieloosobowe wyprawy ratownicze, do 16 wypraw poszukiwawczych, w tym 5 wypadków śmiertelnych oraz do 26 wypadków narciarskich). Działania ratownicze stanowiły 1.508 osobogodzin pomocy przedmedycznej W tym też czasie do najcięższych zdarzeń zorganizowano 12-krotny transport śmigłowcem.

W roku 2003 – miało miejsce 619 działań ratowniczych
(w tym: 97 wypadków narciarskich na stoku narciarskim
i w terenie otwartym na sky-tourach, 9 wypraw poszukiwawczych wśród jaskiń, 3-krotne poszukiwania na Śląsku w gruzowiskach zawalonych domów, 3 podwodne akcje poszukiwawcze GOPR-owskich płetwonurków, zdarzyło się
7 wypadków śmiertelnych). Ciężkie wypadki spowodowały konieczność 13-krotnego transportu śmigłowcem. Bezpośredni czas działań przedmedycznych obejmował 2.196 godzin.

Rok 2004 – przyniósł 488 interwencji, akcji i wypraw ratunkowym (udzielono pomocy 552 osobom, przeprowadzono 90 akcji ratunkowych, 23 wyprawy poszukiwawcze z użyciem psów ratowniczych, w tym również 6 na gruzowiskach, 7 akcji jaskiniowych. Miały miejsce 4 śmiertelne wypadki, 180 ciężkich urazów, konieczny był 10-krotny transport śmigłowcem). Rok ten to łącznie 973 osobogodzin działań ratowniczych.

Rok 2005 – to 788 wypadków (233 wypadki na stokach narciarskich, 5 wypraw jaskiniowych, 27 wypraw poszukiwawczych z psami, 4 śmiertelne zdarzenia, 9-krotny transport śmigłowcem). Działania ratownicze stanowią 1.604 osobogodzin bezpośredniej pomocy przedmedycznej, przy ogólnej liczbie 35.046 godzinach dyżurów społecznych.

Z powyższych danych sumarycznie wynika, że w latach 2002-2005 miało miejsce 2.390 wypadków, a ogółem
w ostatnim dziesięcioleciu 5.530.


PROFIL RATOWNICTWA GÓRSKIEGO NA JURZE:


Ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR wykonują zadania ratownicze wśród skał, jaskiń, w ruinach średniowiecznych zamków obronnych, na stokach narciarskich i szlakach turystycznych. Ich fachowa pomoc bywa też niezbędna podczas katastrof komunikacyjnych i klęsk żywiołowych. Ratownicy jurajscy (od czasów JOPRu), uczestniczyli często w akcjach ratowania życia ludzkiego w zdarzeniach „poza górskich”, podczas: pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej, wielkich powodzi na Śląsku i w Beskidach, podczas klęski śniegu na terenach granicznych Jury i Gór Świętokrzyskich, a w czasie katastrofy budowlanej chorzowskiej hali targowej byli w godzinę od zawiadomienia o tragedii w zespole 15 ratowników, 3 medyków, 2 przewodników psów.

Specyfika działań ratowniczych Grupy Jurajskiej GOPR wymaga wszechstronnie wyszkolonej kadry ratowniczej oraz wysoce specjalistycznego sprzętu ratowniczego, na który składają się: torby reanimacyjne, szyny pneumatyczne, nosze jaskiniowe, akie, samochody terenowe, czterokołowce, skutery śnieżne, sprzęt alpinistyczny, wyrzutnie lin ratunkowych, agregaty, sprężarka, sprzęt nurkowy i pontony, system nawigacyjno-satelitarny GPS, radiołączność. Kwalifikacje ratowników i dobry sprzęt niewątpliwie umożliwiają sprawniejsze ratowanie życia ludzkiego.

Grupa Jurajska GOPR dysponuje zespołami medycznymi, gotowymi do działań ratowniczych z pokładu śmigłowca, a także zespołami płetwonurków realizujących poszukiwania podwodne.

Potencjał ten wspiera 6 przewodników z psami ratowniczymi wyszkolonymi do poszukiwania osób zaginionych, zarówno
w rozległych kompleksach leśnych, jak i pod gruzami zawalonych domów, w tym również psich specjalistów do poszukiwań zwłok.
Podczas realizacji swych zadań ratownicy Grupy Jurajskiej aktywnie współpracują z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz z Centrami Zarządzania Kryzysowego.

Ratownicy jurajscy GOPR, oprócz zabezpieczania rajdów, złazów, imprez sportów ekstremalnych, wyciągów narciarskich uczestniczą również w zabezpieczeniach wielkich imprez masowych takich jak: pielgrzymki Ojca Świętego albo Finały
i Festiwale Woodstock organizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Grupa Jurajska GOPR działa w 6 sekcjach operacyjnych, które tworzy 100 ratowników. Na tę liczbę składa się 66 Ratowników GOPR i 25 Ratowników Kandydatów oraz kadra:

8 instruktorów ratownictwa oraz starszych ratowników GOPR
6 ratowników etatowych, dyżuruje oraz koordynuje
w tygodniu działania ratownicze i szkoleniowe.

Władze Grupy Jurajskiej wspomagają specjaliści, zrzeszeni w Komisjach Problemowych: m.in. Szkolenia, Profilaktyki, Lekarskiej, Psów Ratowniczych, Sportowej, Sprzętu i Ekwipunku, Ratownictwa Podwodnego, Samochodowo-Technicznej oraz Łączności i Informatyki.

Do chwili obecnej, ratownicy jurajscy przepracowali społecznie na akcjach, dyżurach i szkoleniach ponad 128 tys. godzin, przeprowadzili ponad 5,5 tys. wypraw i akcji ratunkowych, pomagając w nieszczęśliwych wypadkach zarówno turystom, jak i ludności miejscowej.

Przeciwdziałając wypadkom zrealizowali w mediach setki audycji i felietonów oraz przeprowadzili wiele bezpośrednich prelekcji, na temat bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i podczas uprawiania sportów ekstremalnych.

Wdrożyli też nowatorski projekt edukacji górskiej dla miejscowej młodzieży licealnej, zaś na co dzień, są nie tylko ratownikami, ale i aktywnymi inspiratorami rozwoju turystycznego regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej
i Wieluńskiej.

Centralna Stacja Ratunkowa GOPR z siedzibą w Podlesicach

Położenie administracyjne:
Gmina - Kroczyce, powiat – Zawiercie woj. śląskie

Adres:
GOPR Grupa Jurajska
Podlesice 5
42-425 Kroczyce

tel. / fax (034) 31-52-000
(034) 31-52-099
e-mail:gopr-jura@netpro.pl
e-mail: jurajska@gopr.pl

Sposób alarmowania:

Numer ratunkowy w górach 0601 - 100 - 300
tel. alarmowy 985

Naczelnik:
Adam van der Coghen

tel. kom. 0603-86-15-19
adler.gopr@gmail.com

 

źródło: www.gopr.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie