IX Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych

Mariusz Siwko
21.05.2015

IX Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych w Polsce dopiero za dwa lata - lecz już dzisiaj - w dniu zakończenia VIII zawodów na Ukrainie - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu uruchomiła oficjalną stronę internetową imprezy: www.zawodyratownicze2014.pl . Tym samym rozpoczęto oficjalne przygotowania do organizacji IX Międzynarodowych Zawodów Zastępów Ratowniczych, które planuje się na 6- 13 września 2014 roku na Śląsku. Organizatorem oprócz CSRG w Bytomiu jest Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Idea Międzynarodowych Zawodów Ratowniczych narodziła się w 1998r. w USA. Pomysłodawcą był amerykański Urząd Górniczy MSHA. Dwa lata później postanowiono, że zawody będą się odbywać cyklicznie co dwa lata - jako platforma do wymiany doświadczeń i umiejętności ratowników górniczych, służąca podnoszeniu kwalifikacji oraz poznawaniu nowych technik prowadzenia działań ratowniczych.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych na Ukrainie zakończyły się VIII Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych w Doniecku na Ukrainie. W imprezie udział brało 26 drużyn, w tym 5 z Polski z:  Kopalni „Borynia", Katowickiego Holdingu Węglowego, Południowego Koncernu Węglowego S.A., KGHM Polska Miedź i Kompanii Węglowej S.A.

- Zawody są obecnie zasadniczą formą międzynarodowej integracji środowiska ratowniczego, co nabiera szczególnego znaczenia, przy przewidywanym i możliwym do realizacji udziale służb ratownictwa różnych krajów przy likwidacji skutków katastrofy w jednym miejscu - mówi Mirosław Bagiński,wiceprezes ds. technicznych CSRG S.A. w Bytomiu.

Zasadnicze cele zawodów ratowniczych krajowych i międzynarodowych, pozostają od początku niezmienne. Głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wymiana wiedzy technicznej i organizacyjnej. Zespoły ratownicze przygotowują się bowiem dodatkowo zarówno pod względem sprawności realizacji zadań technicznych jak i w zakresie medycznym, teoretycznym i technicznym (konkurencja mechanika sprzętu ratowniczego oraz pomiarowca). - Podczas przygotowań do zawodów międzynarodowych poznawane są inne struktury organizacyjne służb ratownictwa górniczego, regulacje formalno-prawne, technologie oraz wyposażenie ratownicze, co niejednokrotnie wykorzystywane jest później np. przy określaniu potrzeb i wyborze nowoczesnego technicznego wyposażenia ratowniczego dla drużyny ratowniczej zakładu górniczego- dodaje M.Bagiński.
Nie bez znaczenia jest integracja międzynarodowego środowiska ratowniczego. Ratownictwo górnicze jest bowiem dziedziną realizowaną przez zespoły ludzkie. Podczas działań ratowniczych praca w tych zespołach powinna charakteryzować się również wzajemnym zaufaniem w zespole oraz pomiędzy zespołami (ubezpieczenie, wspólnie wykonywane prace jednocześnie, prace wykonywane kolejno po sobie itp.).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.