Czym jest chromatografia?

Mariusz Siwko
18.07.2018

Chromatografia jest techniką, która polega na badaniu składu związków chemicznych. Za twórcę chromatografii uważany jest pracujący w Warszawie Rosjanin Michaił S. Cwiet – fizjolog, biochemik i botanik. Metodę tę wynalazł on i zaprezentował w roku 1903. Metoda chromatografii kolumnowej, której autorem być profesor Michaił S. Cwiet miała wiele zalet, ale jej praktyczne zastosowanie było bardzo kłopotliwe. Z czasem więc zdecydowano się od tej metody odejść, aby po latach znów do niej powrócić.

Metody chromatografii stosowane obecnie w laboratoriach

Podczas badania chromatograficznego wykorzystywany jest eluent. W zależności od tego, jaki eluent zostanie wykorzystany podczas badania chromatografię podzielono na:

  • gazową – ma zastosowanie między innymi do badania produktów żywnościowych oraz do badania stopnia zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza. Stosowana jest także do przeprowadzania testów antydopingowych;
  • bibułową;
  • jonowymienną – stosowana w celu oddzielenia peptydów, białek i aminokwasów;
  • powinowactwa;
  • kolumnową;
  • żelową;
  • preparatywną - pozwala na wyizolowanie białka z odpadów rzeźniczych.

Chromatografia może zostać zastosowana do analizy lub rozdzielenia substancji rozpuszczonych, gazów lub cieczy. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu dwóch substancji, które nie mieszają się ze sobą. Jedna z tych substancji ma za zadanie transportować próbkę poprzez drugą. Jedna z nich nazywana jest więc fazą ruchomą, druga stacjonarną. Fazą ruchomą może być ciecz lub gaz. Faza stacjonarna jest cieczą lub ciałem stałym. Chromatografia jest metodą, która wykorzystywana jest do analizy ilościowej i jakościowej.

Aparatura badawcza stosowana do badań chromatograficznych

Laboratorium chromatograficzne UPWR wykonuje badania, korzystając z chromatografu gazowego. Chromatografia gazowa należy do jednych z najbardziej nowoczesnych technik chromatograficznych. Chromatograf gazowy umożliwia rozdzielenie niezwykle skomplikowanych mieszanin. Jest wykorzystywany między innymi do rozdzielania kwasów tłuszczowych. Laboratorium wykorzystuje także urządzenie do elektroforezy pionowej.

Zakres wykonywanych badań

Elektroforeza białek na żelu poliakrylamidowym to narzędzie, które umożliwia ocenę obecności białka. Daje także możliwość sprawdzenia, jaki jest stopień jego czystości oraz określić, jaki jest profil białkowy danej próbki. W oparciu o badanie chromatograficzne z wykorzystaniem chromatografu gazowego możliwe jest określenie w pobranej do badań próbce zawartości poszczególnych kwasów tłuszczowych. Badanie to polega na saponifikacji i uwolnieniu kwasów tłuszczowych, ich ekstrakcji i rozdzieleniu. Chromatografia jest metodą wykorzystywaną obecnie bardzo powszechnie.

Autor http://cowewroclawiu.pl/

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.