Jak długo jest ważna recepta na leki?

Mateusz Nowak
07.07.2022

Recepta to dokument wystawiony przez lekarza, który potwierdza w ten sposób, że zaleca pacjentowi przyjęcie konkretnego leku w odpowiedniej dawce. Leki na receptę są przepisywane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i nie można ich legalnie kupić bez przedstawienia takiego dokumentu farmaceucie. Obecnie standardem jest wystawianie recept elektronicznych, tzw. e-recept. Wielu pacjentów zastanawia się jednak, czy leki trzeba wykupić od razu i jak długo jest ważna recepta. Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Większość leków

Standardowa recepta jest ważna przez 30 dni liczonych od daty jej wystawienia lub od daty wskazanej przez lekarza („od dnia”). Jeśli więc lekarz wystawił receptę 1 lipca i nie wskazał innej daty realizacji, to na podstawie tego dokumentu można wykupić lek tylko do 31 lipca.

Antybiotyki

Nieco inaczej sprawa ma się z antybiotykami. W przypadku tych leków ważność recepty wynosi 7 dni od daty wystawienia lub od dnia realizacji wskazanego przez lekarza.

Leki i inne wyroby na indywidualne zamówienie

Znacznie dłuższy, bo aż 120-dniowy termin realizacji recepty, obowiązuje w przypadku leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medycznych sprowadzonych z zagranicy oraz leków immunologicznych wytwarzanych na indywidualne zamówienie.

Ważność e-recepty

Większość leków przepisanych w ramach recepty elektronicznej można wykupić w ciągu 30 lub 365 dni, licząc od daty wskazanej przez lekarza. Wyjątek znów stanowią antybiotyki (mamy 7 dnia na ich wykupienie) oraz leki narkotyczne i psychotropowe – w ich przypadku ważność e-recepty wynosi 30 dni.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.