Formalności związane z pogrzebem

Piotr Kowalczyk
14.03.2017

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze tragicznym przeżyciem. Niestety, musimy w tych smutnych chwilach zmierzyć się również z formalnościami, których nie da się załatwić „później”. Warto wybrać taki zakład pogrzebowy, który nie tylko zadba o piękną oprawę ceremonii, ale pomoże nam także w załatwieniu spraw urzędowych.

Niezależnie od tego czy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu, czy w szpitalu – należy poprosić lekarza o wystawienie karty zgonu. To konieczne, by móc załatwić formalności w urzędzie. Musimy też wybrać i zawiadomić zakład pogrzebowy. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pracownicy zakładu odbiorą ciało z domu, hospicjum czy szpitala i przewiozą je do chłodni.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do urzędu stanu cywilnego, gdzie zostanie wystawiony akt zgonu. Jego odpis będzie nam potrzebny m.in. przy ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy. Sama procedura jest bezpłatna, podobnie jak jeden egzemplarz dokumentu, który otrzymamy „od ręki”. Do USC trzeba zgłosić się najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu (w przypadku śmierci w wyniku choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin).

W wybranym wcześniej zakładzie pogrzebowym musimy określić szczegóły pochówku lub kremacji. Trzeba wybrać datę, miejsce, rodzaj trumny, kwiatów i oprawy uroczystości. Ustalić obrządek religijny lub świecki charakter pogrzebu. Pracownicy zakładu zadbają również o przygotowanie ciała zmarłego do ceremonii.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS to obecnie 4000 złotych. Dzięki niemu możemy częściowo lub w całości pokryć koszty pochówku. Na złożenie wniosku mamy 12 miesięcy od dnia śmierci osoby zmarłej. O tym, jakie dokumenty są niezbędnie do zgłoszenia się do ZUS, poinformują nas pracownicy zakładu pogrzebowego lub sami zajmą się pozyskaniem zasiłku w naszym imieniu.

Formalności związane z pochówkiem mogą wydawać się skomplikowane. Zwłaszcza, że musimy się z nimi zmierzyć w chwili ogromnego stresu i bólu, jaki przeżywamy. W takiej sytuacji warto pozwolić sobie pomóc. Działający w Lublinie Zakład Usług Pogrzebowych „Charon” udostępnia (czynne całą dobę) numery telefonów: 81 532 56 50 lub 604 468 377. Doświadczeni pracownicy podpowiedzą, jak poradzić sobie z formalnościami i pomogą w organizacji ceremonii oraz we wszelkich sprawach związanych z pochówkiem.

Takie wsparcie jest bezpłatne, a może okazać się bardzo cenne. Dodatkowo zakład oferuje całkowite kredytowanie kosztów pogrzebu. Jeśli wydatki przekraczają kwotę zasiłku, wówczas musimy pokryć różnicę. A jeśli koszty są niższe – otrzymamy zwrot: w gotówce, przekazem pocztowym lub na konto.

Warto pamiętać, że formalności urzędowe musimy załatwić w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. Natomiast, jako najbliżsi zmarłego, mamy pełne prawo do wyboru takiego zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej nam odpowiada – niezależnie od miejsca zgonu czy pochówku.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie