USG echo serca jako narzędzie oceny czynności mięśnia sercowego: rola w diagnostyce niewydolności serca

Maciej Piwowski
07.09.2023

USG echo serca należy do podstawowych badań kardiologicznych. Pozwala na ocenę i monitorowanie czynności serca. Jest wykonywane m.in. w diagnostyce niewydolności mięśnia sercowego. Z czego wynika jego wysoka wartość diagnostyczna? Wyjaśniamy.

Czym jest USG echo serca? Na czym polega?

USG echo serca (echokardiografia) to rodzaj badania obrazowego, w którym wykorzystuje się fale ultradźwiękowe emitowane przez sondę ultrasonograficzną. Badanie to można wykonywać zarówno przezklatkowo, jak i przezprzełykowo. Drugi z wariantów (bardziej inwazyjny) ma zastosowanie tylko w wybranych sytuacjach klinicznych, jak np. podejrzenie rozwarstwienia aorty. W badaniu przezklatkowym sonda posmarowana specjalnym żelem jest przykładana do klatki piersiowej i dociskana w wybranych miejscach w celu optymalizacji obrazu.

Rola echokardiografii polega na: określeniu wymiarów jam serca, grubości i budowy ścian mięśnia sercowego, ocenie funkcji skurczowej i rozkurczowej, czyli kurczliwości serca oraz sprawdzeniu funkcji zastawek (pod kątem ich niedomykalności czy zwężenia). Takie USG – oprócz tego, że daje wgląd w poszczególne struktury mięśnia sercowego (komory, przedsionki, zastawki) – umożliwia również dopplerowską ocenę prędkości przepływu krwi w sercu i kluczowych naczyniach krwionośnych, np. w  aorcie. Dzięki echokardiografii da się zaobserwować ruch tkanek w czasie rzeczywistym.

W przypadku gdy badanie USG echo serca wykonane w  spoczynku daje niejednoznaczne parametry, zaleca się przeprowadzenie pomiarów podczas próby wysiłkowej.

Diagnostyka niewydolności serca. Kiedy wykonać badanie USG echo serca?

Ocena echokardiograficzna – jako badanie powszechnie dostępne, szybkie, całkowicie bezpieczne i pozwalające na dokonanie pomiaru wielu parametrów – jest standardem w diagnostyce niewydolności serca. USG echo serca dostarcza informacji na temat ewentualnych nieprawidłowości w budowie mięśnia sercowego, prawdopodobnych przyczyn niewydolności oraz jej rodzaju i stopnia zaawansowania. Daje pełen obraz czynności skurczowej lewej komory i określa w procentowej skali jej frakcję wyrzutową (EF), czyli najważniejszy parametr funkcji serca. Na podstawie wyników badania USG echo serca kardiolog może wstępnie zaproponować metodę leczenia niewydolności.

Do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku niewydolności serca powinny skłonić takie objawy jak: napady duszności (zwłaszcza tuż po przyjęciu pozycji leżącej), permanentne zmęczenie, słaba tolerancja wysiłku fizycznego, obrzęk nóg wokół kostek, omdlenia i zawroty głowy.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie