e-Recepta dla seniorów

Mateusz Nowak
08.03.2023

Kilka prostych kroków dzieli każdego, kto chce, aby trafiła do niego e-Recepta na określony lek. Podstawą, każdej wystawionej recepty jest wywiad lekarski, który jest nieodłączną częścią każdej e-Wizyty.

Baza wiedzy

e-Recepta jestem dokumentem, który zastąpił papierową receptę w ramach cyfryzacji sektora medycznego w Polsce. Każda e-Recepta składa się z 4-cyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje wiadomością SMS bądź w wiadomości e-mail, jest to zależne od indywidualnych ustawień na Internetowym Koncie Pacjenta. Dla osób nieposiadających konta na IKP jest jeszcze wydruk informacyjny, który zastępuje e-Receptę, lekarz ma obowiązek wydrukowania go dla pacjentów zainteresowanych, najczęściej przekazywana jest tego typu e-Recepta dla seniorów, którzy nie korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jednak nic straconego, ponieważ wydruk, który oni otrzymują jest niezwykle czytelny, przez co interpretacja jego nie sprawi im trudności. Na wydruku pacjenci mają rozpisane dawkowanie, do którego powinni bezwzględnie się stosować.

Recepta na bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75. roku życia

Lekarz prowadzący leczenie seniora ma prawo do przepisania mu bezpłatnych leków. Jeżeli jest to lekarz specjalista, to musi on przekazać lekarzowi POZ pisemną informację o zdiagnozowanej chorobie i zalecanym procesie leczenia. Lekarz POZ, do którego senior zgłosi się z taką pisemną informacją przepisuje jemu odpowiednie leki, za które senior nie zapłaci w punkcie aptecznym.

Lekarz, od którego wyjdzie e-Recepta na bezpłatne leki dla seniora, ma obowiązek zaznaczyć na recepcie symbol „S” w polu: kod uprawnień dodatkowych, ten symbol informuje farmaceutę o konieczności wydania leków bez pobierania opłaty. Oprócz lekarza POZ, prawo do wystawienia recepty na bezpłatne leki dla seniora ma również pielęgniarka POZ, która posiada uprawnienia do wystawiania e-Recepty.

Z roku na rok lista bezpłatnych leków dla seniorów jest aktualizowana co dwa miesiące, więc liczba darmowych leków zwiększa się systematycznie.

W przypadku gdy senior boryka się z chorobami związanymi z wiekiem, czyli walczą z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, osteoporozą czy cukrzycą, ma prawo skorzystać z leków, które są sprzedawane z odpłatnością na poziomie 30% oraz 50%.

e-Recepta w aptece

Osoby, które poruszają się w internecie i wiedzą jak z niego korzystać, korzystają również z rozwiązań związanych ze strefą medyczną. Ci seniorzy, którzy posiadają profil IKP i wiedzą, o co w nim chodzi i jak działa, korzystają również z możliwości, które związane są z receptami i skierowaniami. Korzystając z IKP ma się bieżące informacje mówiące o tym, kiedy e-Recepta została wystawiona i na jaki leki, dodatkowo każdy widzi numer recepty, który należy podać w aptece. Ten 4-cyfrowy kod jest niezwykle ważny, ponieważ jest on indywidualnie przypisany do każdej recepty, więc bez niego nie ma możliwości jej realizacji. Oprócz kodu do realizacji, potrzebny jest również numer PESEL osoby, na którą e-Recepta została wystawiona, dzięki tym dwóm informacjom pacjent bądź osoba, która realizuje receptę na jego prośbę, wykupi leki bez problemów.

Dodatkowo aplikacja mojeIKP pozwala na wykupienie e-Recepty bez podawania kodu i numeru PESEL, ponieważ przy wystawionej recepcie widnieje graficzny kod QR, który należy dać do zeskanowania farmaceucie i gotowe.

Jak długo ważna jest e-Recepta?

e-Recepta w zależności od jednostki chorobowej może być ważna 7 dni, 120 lub 365 dni. Najkrócej ważna jest e-Recepta, która ma zapisane antybiotyki i pacjent ma na to jedynie 7 dni. Na 120 dni jest e-Recepta, na której zapisane są preparaty immunologiczne, natomiast e-Recepta na 365 dni jest dla osób, które leczą się przewlekle. W przypadku recepty, a 365 dni należy pamiętać, że należy wykupić pierwsze opakowanie przed pierwszymi 30 dniami, ponieważ, gdy zrobimy to po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą liczbę leków i będzie do proporcjonalne do liczby dni, które upłynęły. Kolejne opakowania nie będą zmniejszane o liczbę wymaganego leku.

Pozostałe e-Recepty mają ważność 30 dni od daty wystawienia.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie