Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń

Marek Szydełko
21.05.2015

Przez miejscowe zagrożenia rozumie się inne niż pożar i klęskę żywiołową zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne) a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń to:

 • - wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • - wady oraz nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych,
 • - wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych,
 • - wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych,
 • - wady oraz nieprzestrzeganie procesów - reżimów technologicznych,
 • - nieprawidłowa technologia składowania materiałów,
 • - wady oraz nieprawidłowa eksploatacja środków transportu,
 • - niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu,
 • - wady oraz nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych,
 • - nieprawidłowe wykonywanie prac remontowo - budowlanych,
 • - nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp.,
 • - osunięcia się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich,
 • - wady oraz nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych,         
 • - huragany, silne wiatry,
 • - gwałtowne przybory wód, zatory lodowe,                                             
 • - wyładowania atmosferyczne,
 • - uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych,
 • - niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, gadów i ptaków.
 • - nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie,
 • - inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.