XV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa - Inowrocław, 20-21 kwietnia 2010

Krzysztof Jagielski
21.05.2015

W dniach 20-21 kwietnia 2010 roku w Inowrocławiu odbędzie się XV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa.


Podczas konferencji naukowej zostanie omówiony temat „Ratownictwo w Polsce, lata 1990-2010".

Organizatorami Jubileuszowego Forum są: Prezydent Miasta Inowrocławia, Starosta Inowrocławski, Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Związek Miast Polskich.

Celem Forum jest dokonanie przeglądu i określenie postępu rozwiązań organizacyjno-prawnych, wyposażenia jednostek ratownictwa medycznego i specjalistycznego, procesu kształcenia i umiejętności personelu w zakresie ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, ratownictwa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jednostek ratownictwa górskiego, wodnego, górniczego, jednostek ratownictwa wojskowego (lotniczego, chemicznego, inżynieryjnego), Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a także Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto zostanie zaprezentowana problematyka ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Państwową Agencję Atomistyki oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Informacje dotyczące konferencji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta, nr telefonu: (52) 35 55 265 , e-mail: forumrat@poczta.onet.pl.

PROGRAM:

 

I dzień  20 kwietnia 2010 r. (wtorek)

Hala Widowiskowo - Sportowa (al. Niepodległości 4)

10.00 - 10.45 - Uroczyste  otwarcie Forum

11.00 - 11.30 - Konferencja prasowa z udziałem mediów lokalnych i ogólnopolskich, dyskusja ekspertów na temat postępów ratunkowych w latach 1990-2010

 

I Sesja plenarna: Ratownictwo medyczne

                        Prowadzący:

                                                Prof. dr hab. Jerzy Konieczny

                                                Dr n. med. Mariusz Goniewicz

                                                Dr n. med. Przemysław Paciorek

 

10.45  - 11.05            Edward Włodarczyk, Tadeusz Czapiewski, Andrzej Jagiełło

Ratownictwo medyczne w latach 1990-2010

 

11.05 - 11.20            Robert Gałązkowski

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w zintegrowanym systemie ratowniczym

 

11.20 - 11.35            Mariusz Goniewicz

 Ratownik medyczny - kluczowy zawód Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

11.35 - 11.45            Konrad Pszczołowski

Ratownik medyczny w systemie kształcenia zawodowego. Analiza doświadczeń z perspektywy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

11.45 - 12.00  Przerwa

 

12.00 - 12.15            Elżbieta Lipska                 

Zabezpieczenie imprez masowych.

 

12.15 - 12.25            Leszek Brongel

Centra urazowe: kosztowna zabawka czy konieczność?

 

12.25 - 12.40             Dorota Klimaszyk , Zbigniew Kołaciński, Jacek Sein Anand,

                                Wojciech Waldman

Leczenie ostrych zatruć w Polsce.

 

12.40 - 12.55            Marcin Rudnicki

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża - wsparcie

 

12.55 - 13.10  Jerzy Konieczny         

Medycyna katastrof w  ochronie zdrowia publicznego

 

13.10 - 13.25  Jacek Pawlak, Mariusz Włodarczak, Jerzy Cyganiak,

                                    Eligiusz Patalas

 Ratownictwo medyczne w rejonie Inowrocławia. Doświadczenia własne  -

 lata 1990-2010

 

13.25 - 13.40            Arkadiusz Trzos, Magdalena Kapler

System  zarządzania ratownictwem medycznym w Polsce - perspektywy rozwoju.

 

13.40 - 14.00  Dyskusja panelowa - ratownictwo w Polsce w 2020 roku.

 

14.00-15.30  - przerwa obiadowa

 

II Sesja plenarna: Bezpieczeństwo zdrowotne w nagłych zagrożeniach środowiskowych

 

                                    Prowadzący:

                                    Prof. dr hab. Marek Kowalczyk

                                    Dr n. med. Wojciech Dębiński

                                    Dr hab. Władysław Harmata

 

15.30 - 15.50            Wojciech Dębiński, Izabela Kucharska, Józef Knap,

                                    Katarzyna Kitajewska,  Anna Świątecka,

                                    Aleksandra Czyrznikowska

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych

 

15.50 - 16.10            Janusz Kocik, Michał Bartoszcze,

Postępy diagnostyczne, profilaktyki i terapii w zagrożeniach biologicznych

 

16.10 - 16.30            Oktawiusz Antkowiak, Marek Brytan, Robert  Zdanowski,  Radosław Kalinowski,   Marek Kowalczyk,

 Zagrożenia chemiczne  i pomoc medyczna ofiarom ataków chemicznych

 

16.30 - 16.45  Przerwa

 

16.45 - 17.05  Jerzy Niewodniczański

Bezpieczeństwo jądrowe w Polsce

 

17.05 - 17.25  Marek  Krzysztof Janiak, Marek Bilski

Popromienne zagrożenia zdrowotne i pomoc medyczna ofiarom ataków radiacyjnych i nuklearnych

 

17.25 - 17.45            Władysław Harmata, Grzegorz Nyszko, Radosław Szmigielski

Współczesny sprzęt i środki ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska

 

17.45 - 18.00            Roman  Skąpski

System Monitoringu i Osłony Kraju - modernizacja Państwowej Służby  Hydrologiczno-Meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

18.00 - 18.15            Dyskusja panelowa - współczesne wyzwania wobec bezpieczeństwa zdrowotnego w zagrożeniac środowiskowych 

 

II dzień  21 kwietnia 2010 r. (środa)

 

9.00 - 11.00              Praktyczny pokaz ratownictwa technicznego i medycznego z wystawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego

 

9.00 - 13.45  Warsztaty

Szpital w sytuacji kryzysowej - strategiczne założenia i praktyczne rozwiązania HDMP- Hospital Disaster Management Project

Prowadzenie: Arkadiusz Trzos, Magdalena Kapler, Marcin Koszowski

Sala 225, II piętro w Hali Widowiskowo-Sportowej

 

 

III Sesja plenarna:  Ratownictwo specjalistyczne

                                    Przewodniczący:

                                    Dr n. med. Magdalena Witt

                                    Dr n. med. Jerzy Ranecki

                                    Dr n. med. Dorota Klimaszyk

 

11.00 - 11.20

Państwowa Straż Pożarna w Krajowym  Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 

 

11.20- 11.35  Magdalena Witt

Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w Polsce

 

11.35 - 11.50                        Janusz Maziarz

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

 

11.50 - 12.05  Adam Marasek

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Historia, organizacja, działalność

 

12.05 - 12.20            Bogdan Komsta

 Ratownictwo lotnicze w Polsce w latach 1990-2010

 

12.20 - 12.35  Przerwa

 

12.35 - 12.50  Jacek Polniak, Marek Zawartka

 Ratownictwo Górnicze w systemie bezpieczeństwa górniczego, lata 1990-2010

 

12.50 - 13.05            Andrzej Kmiecik

Ratownictwo inżynieryjne

 

13.05 - 13.20            Bogusław Kot, Adam Osiński,

 Ratownictwo chemiczne w Siłach Zbrojnych RP

 

13.20 - 13.45            Dyskusja panelowa  - kierunki rozwoju ratownictwa

                                    specjalistycznego - 2020 rok.

 

13.45 - Zakończenie  Forum

 

14.00 -  Obiad

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.