Wymiana informacji na temat organizacji służb ratowniczych w poszczególnych krajach

Krzysztof Jagielski
21.05.2015

Porozumienie z Austrią

Wymiana informacji na temat organizacji służb ratowniczych w poszczególnych krajach,  jak i wymiana informacji na temat akcji ratowniczych, metod i zasad szkolenia ratowniczego oraz wyposażenia technicznego służb ratowniczych, to tylko niektóre tezy  z podpisanego dzisiaj porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, a Główną Stacją Ratownictwa Górniczego i Gazowego Sp. z o. o. w Austrii.

 

Jako główne zadanie strony porozumienia uznały ponadto wymianę doświadczeń w zakresie prezentacji nowych rozwiązań technicznych i nowych technologii wykonywania prac ratowniczych oraz ocenę możliwości i opracowywanie zasad wspólnego udziału służb ratowniczych w akcjach ratowniczych.

Uznały również, że  w razie konieczności będą udzielały sobie wzajemnej pomocy przy prowadzeniu akcji ratowniczych. Wysłanie ekip ratowniczych będzie koordynowane poprzez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. i będzie mogło nastąpić z uwzględnieniem obowiązujących uregulowań prawnych. Strony porozumienia przewidują również możliwość okresowej wzajemnej wymiany grup specjalistów w celu zapoznania się z działalnością służb ratownictwa górniczego w obu krajach, po dokonaniu uprzednich niezbędnych uzgodnień.

 

Porozumienie podpisano w siedzibie CSRG S.A. Bytomiu podczas dwudniowej wizyty delegacji z Austrii w CSRG S.A.. Goście podczas wizyty zapoznali się ze strukturą ratownictwa górniczego w Polsce. W CSRG S.A. - z wyposażeniem technicznym, zapleczem szkoleniowym, jak również z działalnością laboratoriów – szczególnie z analityką  chemiczną w aspekcie profilaktyki przeciwpożarowej zakładów górniczych. Zwiedzili także Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Zabrzu, jak i Bytomiu. Zapoznali się także z KWK Budryk, 
gdzie zjechali na poziom 900 metrów. Odwiedzili także CEN MED. Sp. z o.o.,  spółkę która świadczy usługi zdrowotne polegające głównie na przeprowadzaniu badań lekarskich ratowników górniczych w specjalistycznym ośrodku badań. Duże zainteresowanie  wykazali przy omawianiu organizacji  ratownictwa górniczego w Polsce, a szczególnie uregulowaniom prawnym.

Wiele pytań poświęcono samej organizacji akcji ratowniczych oraz eksploatowanym przez polskich ratowników sprzęcie ochrony układu oddechowego.

        Jest to kolejne porozumienie o wzajemnej współpracy podpisane przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. W br. Stacja podpisała porozumienia 
o wzajemnej współpracy w zakresie ratownictwa górniczego z OKD Główną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. w Republice Czeskiej oraz Główną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. w Słowacji. Z końcem ubiegłego roku zaś z  Centralnym Paramilitarnym Zawodowym Sztabem Ratownictwa Górniczego z Kazachstanu oraz Państwowym Centralnym Sztabem Paramilitarnych Służb Ratownictwa Górniczego na Ukrainie (Donieck).

 

Na zdjęciu po prawej dr inż Andrzej Chłopek, prezes Zarządu CSRG S.A. w Bytomiu

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.